Ban tổ chức

background

Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday là chương trình được Chính phủ phê duyệt, Bộ Công Thương giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì, triển khai thường niên vào Thứ 6 đầu tiên của tháng 12. Bên cạnh sự kiện chính, Online Friday 2018 sẽ nhiều chương trình, hoạt động xuyên suốt trong năm, diễn ra hàng quý, tháng và tuần. Năm 2018, Online Friday hướng đến xây dựng và hoàn thiện mô hình đánh giá uy tín thương mại điện tử của các nhà bán lẻ tại Việt Nam, đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm và chương trình khuyến mãi chất lượng và được đảm bảo.

Danh sách trúng deal 2017